Nežádoucí účinky přípravků proti blechám

Vznik a rozvoj snadno použitelných přípravků (především spot-on pipet) proti parazitům učinil boj proti blechám a dalšímu hmyzu velmi snadný a dostupný pro většinu majitelů domácích zvířat. Jak blechy tak například klíšťata jsou jednak nepříjemná, jednak mohou přenášet celou řadu nemocí a proto se ochrana našich domácích mazlíčků proti nim stala denní rutinou.

Vyzpovídali jsme dva veterinární lékaře a zeptali jsme se jich na možné vedlejší účinky nebo jiné nežádoucí efekty používání těchto přípravků. Oba veterináři se shodují, že většina produktů je neškodná a naprosto bezpečná, ale některé laboratorní výzkumy prokázaly, že jak aktivní složky, tak některé přídavné látky ve spot-on přípravcích jsou spojeny nežádoucími vlivy na zdraví zvířat.

Mezi potenciálně nebezpečné složky patří účinná látka fipronil, která může dlouhodobě zůstávat v těle zvířete (ačkoli výrobci, kteří tuto účinnou látku využívají uvádějí, že se udržuje pouze v lipidové vrstvě kůže) a mít potenciálně negativní vliv na nervový systém a funkci štítné žlázy. Testy na laboratorních zvířatech vedly v některých případech až k rakovině štítné žlázy a její změněné hormonální funkci, dále se složka projevila jako toxická pro játra a ledviny, u zvířat se projevovala snížená plodnost nebo chronické křeče.*

Některé přípravky obsahují jako účinnou látku imidacloprid. V laboratorních studiích bylo zjištěno, že imidacloprid zvyšuje hladinu cholesterolu u psů, způsobuje poškození štítné žlázy, a může potenciálně způsobit i poškození jater, srdce, plíce, sleziny, nadledvin, mozku a pohlavních žláz. Jako neurotoxin může způsobit nekoordované pohyby spolu s namáhavým dýcháním a svalovou slabostí. Testy na potkanech, myších a psech prokázaly zvýšení množství vrozených vad.**

Další potenciálně nebezpečnou složkou mohou být pyrethtiny (ačkoli většina lidí je považuje za méně nebezpečné, neboť se jedná o přirozeně se vyskytující sloučeniny obsažené v chryzantémách) a jejich syntetické protějšky pyrethroidy. Podle výzkumů United States Environmental Protection Agency (EPA) však jsou i s výše uvedenými složkami spojena poškození mozku a srdce.

Související látkou je permethrin který byl označen jako karcinogenní insekticid způsobující rakovinu plic a nádory jater u laboratorních zvířat. Existuje také podezření, že narušuje endokrinní funkci. Může působit jako neurotoxin, což způsobuje třes, stejně jako zvýšené agresivní chování a problémy s učením.

Ačkoli to zní možná děsivě pak vězte, že při správném používání a dodržování instrukcí na příbalovém letáku je použití přípravků naprosto bezpečné. Nebezpečí hrozí spíše u citlivých nebo nemocných zvířat nebo u mláďat. Pokud si nejste jisti, vždy konzultujte použití přípravku s veterinářem.

V dnešní době již máte na výběr i z alternativních, čistě přírodních přípravků (čtěte zde). Zároveň můžete vyzkoušet také řadu preventivních opatření, kterými můžete limitovat výskyt parazitů na vaší zahradě a tak před nimi přirozeně chránit i svá zvířata (čtěte zde).

* výzkum vedený doktorem Dobozym z Pesticide Division of United States Environmental Protection Agency (EPA)
** Journal of Pesticide Reform / autorka Caroline Cox